HIV testen

soorten

HIV testen

Als je besmet wordt met het HIV virus merk je daar de eerste dagen niets van. Na ongeveer 2 weken -bij sommige mensen eerder, bij anderen later tot veel later- krijgt een deel van de mensen die besmet zijn met HIV griepachtige verschijnselen omdat het virus zich verspreidt in je lichaam. Die zijn bij de één heviger dan bij de ander. Daarna gaat het lichaam antistoffen tegen het virus aanmaken. Antistoffen zijn stoffen die het afweersysteem aanmaakt om ziekteverwekkers te bestrijden. Bij HIV zijn de antistoffen alleen niet in staat om het virus te doden. Wel zullen de witte bloedcellen CD4 + T cellen in aantal dalen. Er komt dan een periode zonder verschijnselen, maar het aantal witte bloedcellen zal wel dalen. Uiteindelijk is je afweer zo laag dat je aids krijgt.

Een besmetting met HIV kan worden aangetoond met 3 soorten testen. Welke test wij doen hangt af van de tijdspanne tussen de (mogelijke) besmetting en het moment van de test. Ook is het de vraag op welk type je je wil laten testen. Er zijn namelijk 2 typen HIV: type 1 en type 2 (zeldzaam).

Soorten testen

1. Al 2 weken na het moment van de (mogelijke) besmetting kunnen we een test doen: de PCR RNA test. Dit is een test die het virus aantoont. Deze test is alleen geschikt in de vroege fase van een besmetting en moet tegelijk met een antistoffen test worden gedaan. Het is ook een hele dure test. Er kan worden gekozen voor HIV-type 1 of HIV-type 2 of beide.
2. Als je bent besmet gaat je lichaam na 5 tot 6 weken zogeheten antistoffen aanmaken tegen het virus. Deze antistoffen kunnen worden aangetoond met een combitest. Dit kan pas relatief laat, namelijk pas na 8 weken. Waarom dan pas?
Zoals gezegd gaat je lichaam antistoffen aanmaken. Eerst komt P24. P24 is slechts kort aantoonbaar, namelijk alleen in de periode van ca. 5 tot 9 weken na besmetting en alleen voor HIV type 1. Als P24 afneemt komen de gewone antistoffen, dit is na een week of 8.
Met de combitest kunnen we zowel P24 als gewone antistoffen in je lichaam aantonen om vast te kunnen stellen of er sprake is van besmetting met HIV.
De combitest is een zogenaamde sneltest, waarbij de uitslag al na 20 minuten bekend is. DESC gebruikt hiervoor de 4e generatie combi sneltesten van Alere Health. Met een vingerprik wordt er een druppel bloed uit je vinger op een teststrip aangebracht, waarna er een streepje verschijnt. De combitest is de goedkoopste test. Maar let op: Deze sneltest geeft geen 100% zekerheid als er in een heel vroeg stadium na infectie wordt getest. Bij heel veel mensen kunnen er wel antistoffen worden aangetoond maar er zijn enkele zeldzame gevallen beschreven waarbij de test een vroege HIV toch niet kon aantonen. Het kan namelijk zijn dat de hoeveelheid antistoffen in je lichaam op dat moment nog net te laag is. Voor volledige zekerheid verdient het aanbeveling om als je heel vroeg bent getest nog een vervolgtest te doen na 12 weken. De PCR RNA test geeft wel 100 % zekerheid na 2 weken.
3. De gewone HIV test is ook een test waarmee antistoffen worden aangetoond. Maar in plaats van een druppel bloed op een teststrip, wordt er bloed uit jouw arm afgenomen en naar een laboratorium gestuurd. De uitslag is na ongeveer 5 werkdagen bekend. Je ontvangt de uitslag op papier. Deze test is noodzakelijk voor een visum e.d.

De combisneltest en de gewone test zijn beide betrouwbare testen, het verschil is de manier van testen en hoe je de uitslag te zien krijgt.

Maak een afspraak voor een test

Afspraak maken